dom zdravlja
             
             
дис

          Уредба о устројству Министарства народног здравља Краљевине СХС донета  14 децембра 1920 године, у којој стоји:
        „Задатак Министарства народног здравља је да се стара о бројном прираштају становништва, да штити народно здравље, да подиже установе за лечење и спречавање болести, да проучава патологију народа и да здравствено просвећује народ.“
         (извор: Службене новине Краљевине СХС бр. 287 од 24. 12.1920. г )

         Први писани траг о заштити народног здравља на територији  Смедеревске  Паланке, датира из 1863 године. Како Србија у то време није имала одговарајући школован кадар, власти су ангажовале стране лекаре, вешто биране, који су се интегрисали у нову средину, постајали омиљени и стицали поверење у народу. Напоредо са тим, власт школује и своје кадрове, а како би обезбедила општи развој здравствене заштите.
За време Балканских ратова 1912 – 1913 године, у Паланци, за потребе  збрињавања  рањеника и повређених,  у ратним дејствима, школске зграде „стављају се у функцију“ ( по наредби Краља Српског ) „за војне болнице“.
Почетком Првог светског рата,  у току 1914 год.  у Паланци се формирају војне,  ратне, болнице у којима ординирају најпознатији лекари тога доба. Као нпр. Др Леон Коен, и  други све до повлачења Српске војске преко Албаније и  Црне Горе на Крф,  у Грчку.
У том најранијем периоду радили су још и др Коста Динић, др Никола Велимировић, др Ђока Петровић, др Светислав Андрејевић, др Владимир Поповић, др Драгутин Вељковић.
По окончању „Великог рата“ , долази до раста броја становника и јачања заната и трговине,  као и пољопривреде, на подручју  варошице,   Смедеревске Паланке и  великих „околних“ села: Азање, Кусадка, Селевца, Ратара и Баничине.  Оснивају се акционарска друштва,   задруге,  оснивају се школе,  расте индустрија у Паланци , па тиме расту и потребе за здрављем становништва. 
Поред домаћег становништва , велики број избеглих грађана  од „Руске револуције 1917 године“, и то веома образованих,  налази своје боравиште,  и у нашем граду, као тада,  и  у целој Србији. Бивши студенти, свршени лекари , из угледних породица,  враћају се са студија  у Француској и Швајцарској и започињу рад у Паланци.
Паланка доживљава експанзију,  па се у делу здравствене организације, формира   Уред за медицину ( био и  у Деловођиној згради ),  а настају и  приватне медицинске ординације. Из тог доба познати су лекари:  Др Велимир Пазарац , лекар опште праксе, Др Миливоје Васић  ( француски студент ), Др Жарко Стојковић Сарић,  гинеколог, бабице Перса Андрејић и Смиља. У Паланци, између два светска рата,   била је  активно и Коло српских сестара и  Друштво  Црвеног крста .
У то  време,  као стоматолошки лекари радиле су рускиње  Марија Староверова и  др Марија Јушкова Мухар, као стоматолошки лекари.  Све  то се  дешава након 1925 године.
Као лекари у Паланци, до 1941 године, су радили  и чувени др Иван Манојловић ( шеф  Уреда за медицину и у току II .св.р.) и др Милан Величковић ( завршио II. св.р. као војни лекар у ЈНА).
После Другог светског рата, примарна здравствена заштита се обављала кроз више организационих облика – од приватне лекарске праксе, затим Уреда за народно здравље,  до диспанзерских служби. Од старијих лекара  из тог доба оставили су траг  познати:  др Васић М.,др Чеда Радовановић, др Негован, др Нешић, др Цветковић, па др Вида Шишковић, др Пендић и други.
Првих година после рата укинута је приватна лекарска пракса, створене су социјализоване службе „ уреди“, за бесплатно лечење запослених, којих је из године у годину било све више тада. После Другог светског рата било је много болести. Било је и туберкулозе. Због тога међу,  првим уредима био је антитуберкулозни диспанзер у коме је радио Витомир Аксентијевић ( дошао из Босне).
У то време у  Паланци је било више расутих амбуланти, а од јун 1960 године отворена је и Општа  болница
Ради бољег уређења  здравственог система у то време формирани су здравствени центри као стручно и здравствено тело. На челу здравственог центра у Смедеревској Паланци био је др Душан Николић.  Он је почео да проучава целокупну распрострањену здравствену службу у Паланци. Пошто је био нарушеног здравља ( умро је 1965 године ), и  додељен му је млади лекар др Миодраг Талијан  да се бави разрадом организације здравствене заштите.
Резултат рада и сарадње било је обједињавање целокупне здравствене службе, укључујући и болницу, у медицинску целину. Извана је остала само здравствена станица Гоша ( још неко време ). Целокупна  здравствена  политика дефинисана је израдом општинског Програма здравствене заштите 1964 године, при чему је поред куративе значајан акценат стављен на превентивну делатност.
Болница у Паланци је попуњавана кадровима, што и није било много тешко, јер је нових лекара на специјализацији био велики.  У то време грађене су нове амбуланте и здравствене станице по селима у општини , а и подигнута је и нова зграда Дома здравља уз болницу у Смедеревској Паланци.
На тај начин учињен је значајан корак у доступност здравствене службе ка становништву. Из тог доба помињемо лекаре, др Душанку Михајловић, др Јелену Деноску, др Љубицу Серафимову, др Споменку Талијан, др Николу Савића и др Предрага Бајчића
Строго се водило рачуна да све сеоске амбуланте буду стално обезбеђене лекарима. Лекарима по селима обезбеђивани су и станови уз амбуланте и веће плате , а такође су отваране  апотеке уз здравствене амбуланте. 
Обједињене су све службе за болницу и Дом здравља, како заједничке (техничка, обрачун, правна и друге ), тако и здравствене.
На челу заједничких медицинских служби постављени су начелници  који су спроводили целовиту политику здравствене заштите. Успостављена је равнотежа између лечења и бриге за здравље народа.
Највеће промене су учињене у дечијој заштити и заштити жена.
Велики утицај на кретање здравства у то време има утицај холдинг компанија „ГОША“ са својим фабрикама због великог броја запослених ,  као и запослени у осталим привредним друштвима у Смедеревској Паланци.
Формирањем  здравствених центара, Дом здравља прелази у састав здравственог центра Смедерево, где остаје све до  2000. Године.
Од 29.06.2000 године Дом здравља Смедеревска Паланка послује као самостална здравствена установа, а од  2007 године улогу оснивача преузима општина Смедеревска Паланка.
У Дому дравља  било је запослено  2005 год.  укупно 349 радника (на одређено и на неодрећено време,  од  чега 66 лекара и 20 лекара стоматолога ).  Касније тај број опада 2009 год. на  укупно 342 радника ( на одређено 20 радн. И на неодређено 322 ) . До 2017 године број радника износи  укупно 238 ( на одређено 3 радн. И на неодређено 235 радника , од чега лекара 55 и лекара стоматолога  12 ). Здравствена установа пружа услуге  примарне здравствене заштите на 12 пунктова, као и на  5 стоматолошких места у централи ,и по  школама и селу.
Здравствена установа, у задње две деценије (у  21 . веку),  до данашњих дана,  набавила је и  располаже са  значајним бројем модерних медицинских дијагностичких апарата, модерном лабораторијском опремом, стоматолошким столицама и стоматолошким инвентаром, као  и возилима за превоз пацијената . Установа располаже са : (2) ултразвучна колор-доплер апарата, (1) рентген апаратом, (1) денталним  ренген апаратом, по  (1) биохемијски анализатор, хематолошки анализатор, колпоскоп, спирометар, оптички дермоскоп, дефибрилатор, (12) стоматолошких столица, (2) санитетска возила, (2) опремљена  реани-мобил возила, већим бројем  вишеканалних екг апарата, са интранет рачунарском мрежом LAN  и  WAN   ( преко 80 рачунара ).
За развој и кретање здравствене установе у служби спровођења здравствене заштите у општини Смедеревска Паланка, допринос су дали лекари, начелници службии и  специјалисти медицине као  и директори и њихови сарадници, начелници служби од којих делом, без увреде за све остале,   да поменемо : др Зорица Санковић, др Бранислав Ђикановић,  др  Мурат Мохамед,  др Бранка Стојковић, др Никола Грујић, др Љиља Живановић, др Грозда Ћосић, др Мирела Јанковић, др Олга Ерцег, др Снежана Златковић, Др Влада Ђорђевић, др Љиљана Бркић,  др Јасмина Марјановић, др Снеђана Павићевић, др Славко Васиљевић, др Милена Стевановић, Биљана Милосављевић – пх.лаб., др Јасмина Стојковић, др Слађана Бркушанин, др Предраг Јевтић, др Биљана Васиљковић др Драгица Милићевић Петковић, др Ивана Ђурђевић Старовић и стоматолози др Тома Радовановић, др Светлана Кажовић, др Владан Манчић, др Славка Ђурић, и др Невена Гашпаровић и други.
Здравствена установа је била акредитована од стране Министарства здравља Републике Србије у периоду од новембра 2013 до новембра 2016 године .

У Смедеревској Паланци , 16. Новембра 2018 године.    

комора лекара
комора сестара
водич