где се налазимо
dom zdravlja
             
             
дис

ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
 
Кнеза Милоша 4
11420 Смедеревска Паланка
ПИБ
101384959 Матични број 17273019
www.dzsmedpalanka.rs

findomzdra@verat.net

(026) 321-933 Телефон
(026) 310-864 Директор
(026) 318-135 Факс
(026) 319-933 Одсек за правне и опште послове
(026) 310-344 Дечји диспанзер
(026) 310-864 УЗ кабинет и дерматолог
(026) 321-933 Епидемиолошка служба и социјална медицина
(026) 310-115 Диспанзер за жене
(026) 317-650 Књиговодство и финансије
(026) 317-209 Општа медицинска пракса
(026) 317-459 Амбуланта Колонија Димитрија Туцовића бб
(026) 318-036 Стоматолошка служба
(026) 319-859 Школски диспанзер
(026) 319-094 Хитна медицинска помоћ
(026) 310-865 Биохемијска лабораторија
(026) 4100-245 Кућно лечење
(026) 317-642 Медицина рада
(026) 317-642 ОРЛ амбуланта
комора лекара
комора сестара
водич
   
hipocrat
(026) 311-153 Патронажа
(026)312-615 А.Т.Д.
(026) 310-114 Одсек за економско рачуноводствене послове
(026) 318-036 Зубно
(026) 311-922 Х.Е.С. Синдикат
             
  АМБУЛАНТЕ (026) 351-004 КУСАДАК      
    (026) 371-020 СЕЛЕВАЦ      
    (026) 301-209 АЗАЊА  

 

    (026) 301-307 ВЛАШКИ ДО    
    (026) 381-005 ГОЛОБОК    
    (026) 392-082 РАТАРИ    
    (026) 383-083 РАТАРИ    
    (026) 310-023 ЕРЦ